Reünie De Boskamp

Reünie MULO De Boskmap 1958

Enkele leraren

De heer Will Glass

De heer Glass was bij de reünie aanwezig en schreef ons nog een bijzonder aardige brief met een terugblik op het samenzijn.

Mevrouw Berends

Ook mevrouw Berends, de handwerkjuffrouw, was op de reünie gekomen. Ze had een paar leuke foto's van toenmalige collega's bij zich. Die waren ook op haar bruiloft aanwezig!
Heel aardig is de brief die wij begin dit jaar van haar ontvingen!

De heer Jaap van Harten

Van de heer Van Harten ontvingen wij een uitgebreide brief, waarin hij oude herinneringen ophaalt en iedereen de hartelijke groeten doet.

De heer Andries Wedzinga

In een mailbericht doet de heer Wedzinga de groeten en wenst hij ons een fijne dag toe.